ES Projektai

UAB “CHOCO group” eksporto plėtra

UAB “CHOCO group” nuo 2019 m. rugsėjo mėn. įgyvendina projektą, kurio metu siekiant stiprinti pozicijas Vakarų Europos, Skandinavijos šalių, Vidurinių Rytų ir JAV rinkose bei užmegzti ilgalaikius verslo kontaktus, numatoma dalyvauti 8-iose pasaulinės reikšmės ar tarptautinėse parodose.

Dalyvavimas parodose sudarys sąlygas užmegzti bendradarbiavimo sutartis su aukštos reputacijos, ilgalaikio bendradabiavimo siekiančiais klientais, didins organizacijos ir prekės ženklo žinomumą bei eksporto apimčių augimą. UAB “CHOCO group” optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą maksimaliai siekdama paraiškoje numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto pavadinimas – UAB “CHOCO group” eksporto plėtra
Projekto vykdytojas – UAB “CHOCO group”

Bendra projekto vertė – 87168,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 43584,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2019-09-19
Projekto vykdymo pabaiga – 2021-03-30