ES Projektai

ORIGINALIŲ GAMINIŲ DIZAINO SPRENDIMŲ SUKŪRIMAS IR DIEGIMAS UAB “CHOCO GROUP”

UAB “CHOCO group” nuo 2020 m. birželio mėn. įgyvendina 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „Dizainas LT“ projektą „Originalių gaminių dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas UAB “Choco Group” (Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0100), kurio metu planuojama sukurti 5 šokolado kolekcijų originalų dizainą ir jį įdiegti.

Projekto tikslas – padidinti pardavimus ir įmonės produktyvumą, siūlant naujo dizaino ir savybių gaminius skirtingiems rinkos segmentams. 

Projekto metu numatoma sukurti ir įdiegti originalų dizainą šioms UAB „Choco Group“ produktų grupėms: MULATE CUT&GO, MULATE ORGANIC, MULATE PREMIUM, MULATE CHOCO ir MULATE GOURMET. Originalaus šokolado gaminių dizaino sukūrimas ir diegimas turės įtakos įmonės darbo našumo augimui. Augant darbo našumui UAB „Choco Group“ turės galimybes veiklą orientuotis į naujų, inovacinių produktų kūrimą, kas atitinka šokolado produktų rinkos tendencijas. Tuo pačiu augs įmonės konkurencingumas tarptautiniu mastu, produktų žinomumas ir bus užtikrintas ilgalaikis finansinis stabilumas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra projekto vertė – 49600,00 Eur.
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 24325,14 Eur.

Projekto vykdymo pradžia: 2020-06-30
Projekto vykdymo pabaiga: 2021-09-29


ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ DIEGIMAS UAB “CHOCO GROUP”

UAB “CHOCO group” nuo 2020 m. rugsėjo mėn. įgyvendina 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ “ projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas UAB “Choco Group” (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0082), kurio metu planuojama įdiegti 200 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę.

Projekto tikslas – sumažinti tiekiamos energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, patiems gaminant ir vartojant atsinaujinančių energijos išteklius.

UAB „CHOCO group“ planuoja sumažinti perkamos energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, patiems gaminant ir vartojant atsinaujinančių energijos išteklius. Projekto metu numatoma investuoti į 200 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės įrengimą. Po investicijų atlikimo atsinaujinančių energijos išteklių gamyba ir vartojimas įmonėje sudarys 180 MWh.

Projektas prisideda prie įmonės veiklos efektyvumo ir įmonės konkurencingumo didinimo, mažina priklausomybę, trikdžius ir riziką kylančias iš energijos tiekimo.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra projekto vertė – 211849,59 Eur.
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 127109,59 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2020-09-23
Projekto vykdymo pabaiga – 2021-09-14


UAB „CHOCO group“ eksporto plėtra

UAB “CHOCO group” nuo 2019 m. rugsėjo mėn. įgyvendina projektą, kurio metu siekiant stiprinti pozicijas Vakarų Europos, Skandinavijos šalių, Vidurinių Rytų ir JAV rinkose bei užmegzti ilgalaikius verslo kontaktus, numatoma dalyvauti 8-iose pasaulinės reikšmės ar tarptautinėse parodose.

Dalyvavimas parodose sudarys sąlygas užmegzti bendradarbiavimo sutartis su aukštos reputacijos, ilgalaikio bendradarbiavimo siekiančiais klientais, didins organizacijos ir prekės ženklo žinomumą bei eksporto apimčių augimą.
UAB „CHOCO group“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą maksimaliai siekdama paraiškoje numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – UAB „CHOCO group“ eksporto plėtra
Projekto vykdytojas – UAB „CHOCO group“

Bendra projekto vertė – 87168,00 Eur.
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 43584,00 Eur.

Projekto vykdymo pradžia: 2019-09-19
Projekto vykdymo pabaiga: 2021-03-30


UAB “CHOCO group” nuo 2022 m. sausio mėn. įgyvendina projektą finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo. Projektu siekiama sukurti B2B elektroninės prekybos platformą su įdiegtais vartotojo savitarnos sprendimais.

Tikimasi, kad elektroninės prekybos platforma leis padidinti pardavimus, o užsakymus administruojantiems darbuotojams sudarys sąlygas dirbti našiau, modernioje virtualioje aplinkoje ir nuotoliniu būdu.

Projekto vykdytojas – UAB “CHOCO group”

Bendra projekto vertė – 55000,00 Eur.
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 41250.00 Eur.

Projekto sutarties pradžia – : 2022-02-09
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-02-03